Groot onderhoud en renovaties en voordelen

C. Groot onderhoud en renovaties VvE Beheer Rotterdam

  1. Het bijhouden in hoofdlijnen van de (bestaande) meerjarenonderhoudsbegroting gedurende de looptijd van deze begroting (maximaal 10 jaar) en deze tevens financieel actualiseren.
  2. Het aanvragen van offertes voor planmatig (groot) onderhoud en deze beoordelen. Indien wij zorgdragen voor de voorbereiding, begeleiding, toezicht, controle, administratie etc. van groot onderhoud en/of renovaties is dit niet begrepen in het standaard dienstenpakket en kan daarvoor een extra vergoeding bij de vereniging in rekening worden gebracht.

Indien gebruik gemaakt wordt van onze diensten,  is de hoogte van de extra vergoeding afhankelijk van de aard en omvang van het betreffende groot onderhoud. In dat geval zal een percentage van de kosten van het betreffende groot onderhoudswerk in rekening gebracht worden, mits er geen afwijkende afspraken gemaakt zijn (bijvoorbeeld offerte op maat per groot onderhoudsdeel).

Wordt er gebruik gemaakt van onze diensten bij groot-onderhoudsprojecten dan verplichten wij ons, naast alle werkzaamheden die daarbij horen, met name goed toezicht te houden op de uitvoering. Wij verplichten ons minimaal 1x per week plaatselijk toezicht te houden op de werken op steeds wisselende dagen en tijdstippen.

Additionele werkzaamheden VvE Beheer Rotterdam:

Indien er werkzaamheden ten behoeve van de vereniging uitgevoerd dienen te worden welke niet in deze taakomschrijving zijn opgenomen, worden deze (na overleg) in rekening gebracht met het dan geldend uurtarief.

Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Begeleiding van onderhouds-en reparatie projecten
  • Het opstellen van een technisch inspectie rapport van het gebouw/complex

Voordelen:

Een aantal voordelen die wij als beheerder de VvE kunnen bieden zijn:

  • Wij werken met korte lijnen. Hiermee staan wij eigenaren direct en persoonlijk te woord.
  • Wij hebben een bouwkundig medewerker in huis met veel ervaring in nieuwbouw van appartementen, kantoorgebouwen, laagbouwwoningen en verbouw. Hierdoor hoeven wij enkel bij zeer specialistische werkzaamheden externe kennis in te schakelen. Dit bespaart enorme kosten voor de VvE.
  • Door onze lange ervaring aan de aannemerszijde “spreken” wij hun taal en begrijpen wij elkaar goed. Hiermee voorkomen wij veel ergernis en discussies tussen eigenaren en de aannemer.
  • Wij maken gebruik van het administratiesysteem Twinq. Twinq is een systeem dat volledig via internet werkt en voor de eigenaren heel gemakkelijk is. Met dit programma kunnen zij inloggen op hun eigen VvE-pagina en daar gegevens inzien en downloaden. Tevens kunnen bewoners  via de Twinq-pagina onder andere reparatieverzoeken doen. Uiteraard behouden wij ook het persoonlijke contact met de eigenaren door bijvoorbeeld na een reparatie na te gaan of alles naar wens is uitgevoerd.

Twinq

Voor inloggen huiseigenaren klik hier.