VvE Kouwenoord 11-91 en Riekeroord 2-20 te Rotterdam

Hoofdsplitsing, onderverdeeld in:
– 9 Bedrijfs- / Winkelruimtes [VvE Kouwenoord 75-91]
– 32 Woonappartementen [VvE Kouwenoord 11-73]
woningen voorzien van gezamenlijke stookruimte