vve beheerder rotterdam
- totaal 3 maal 39 woonappartementen gelegen aan de Maas in Rotterdam
vve beheerder rotterdam
- 70 woonappartementen verdeeld over 7 galerijen en met centraal gestookt ketelhuis
vve beheer rotterdam
- 6 Bedrijfsruimtes - 18 Portiekwoningen
vve beheer rotterdam
Hoofdsplitsing, onderverdeeld in: - 9 Bedrijfs- / Winkelruimtes [VvE Kouwenoord 75-91] - 32 Woonappartementen [VvE Kouwenoord 11-73] woningen voorzien van…
vve beheerder rotterdam
- 2 Bedrijfsruimtes b.g.g. - 12 Etagewoningen
vve beheer rotterdam
- 66 Woningen - 30 Parkeerplaatsen