“FMO” Beheer & Vastgoedmanagement heeft meer dan 20 jaar ervaring in het beheer van VvE’s en is gevestigd in Rotterdam. Door deze lange ervaring kunnen wij uw bestuur of de vergadering voorzien van adviezen en/of relevante verwijzing voor informatie. De overleggen met het bestuur van de VvE en de ledenvergadering van de VvE, waar uiteindelijk de besluiten worden genomen, worden altijd in de buurt van het complex gehouden. Hiermee wordt getracht het voor de leden zo gemakkelijk mogelijk te maken op de vergadering aanwezig te zijn, waardoor zij kunnen meebeslissen over alle VvE zaken.

Rollen VvE beheerder

“FMO” Beheer & Vastgoedmanagement is een klein administratie/beheerkantoor. Een groot voordeel ten opzichte van een groot kantoor is dat de vaste contactpersoon door “korte lijnen” rechtstreeks met de eigenaren en bestuursleden communiceert. Hiermee wordt voorkomen dat zaken dubbel geregeld worden of niet geregeld worden. De vaste contactpersoon voor uw VvE is ook aanwezig op de ledenvergadering en kan hierdoor direct ondersteuning bieden aan het bestuur. Eventueel kan de rol van voorzitter van de vergadering worden ingevuld door de beheerder. Tevens beschikt “FMO” Beheer & Vastgoedmanagement over een vaste vergaderlocatie in het centrum van Rotterdam.

Administratie VvE beheer

Dagelijkse zaken, zoals incasseren bijdrage van de leden, doen van betalingen, verwerken van de boekhouding, maken van jaarcijfers, verzekeringszaken, verzorgen van uitnodigingen aan de leden voor de ledenvergadering en het maken van de notulen worden door “FMO” Beheer & Vastgoedmanagement geregeld. Hiermee wordt een groot deel van de dagelijkse rompslomp uit handen genomen van het bestuur en/of de VvE. Lees meer...

Technisch/bouwkundig beheer

Eventueel kan dit worden aangevuld met technisch-/bouwkundig beheer. Hieronder wordt verstaan het opvragen van offertes en advisering aan het bestuur en/of de vergadering over onderhoudszaken. Ook kunnen technische klachten worden gemeld die de VvE aangaan. Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar en kunnen opdracht verstrekken aan onderhoudsbedrijven voor herstel of reparatie.

Twinq

Voor inloggen huiseigenaren klik hier.